DISKONTO BOEKE

U EENSTOP AFSLAG BOEKWINKEL

 

Vanaf 1992 stel Diskonto Boeke kinders bekend aan die vreugde van lees. Diskonto Boeke is daartoe verbind om kinders aan te moedig om te lees deur aan hulle ’n groot verskeidenheid boeke, oor ’n verskeidenheid onderwerpe, teen die laagste pryse aan te bied.

In ’n veranderde Suid-Afrika en die wêreld wat al kleiner word streef Diskonto Boeke daarna om oor kultuurgrense boeke aan te bied wat die behoeftes van ouers, onderwysers en kinders sal bevredig.

In 1992 het Gerrit Swanepoel vanuit sy huis in Roodepoort begin om skole en biblioteke landswyd te bedien maar was later verplig om verteenwoordigers aan te stel om met die taak te help.

In 1996 was hy verder genoodsaak om sy eie pakhuis te koop en het 4 bakkies, 2 sleep-waens en ’n stasiewa gebruik om boeke te vervoer.

Diskonto Boeke streef daarna om te alle tye aan die breë leserspubliek die grootste verskeidenheid boeke teen die laagste pryse aan te bied en geen moeite sal ontsien word om die diens regoor die land aan te bied nie.

Die inhoud van boeke wat ons aanbied sal:

Aan hoë morele standaarde voldoen

In geen opsig diskrimineer teen enige ras, kleur, geslag of ouderdom nie

Nie afbreuk doen aan gemeenskapswaardes nie

Om ons boeke by alle gemeenskappe te kry ag Diskonto Boeke –

Alle gemeenskappe gelyk

Is geen dorp of gemeenskap te klein om te bedien nie

Sal die ekstra myl geloop word om ouers, onderwysers en kinders van boeke te voorsien

Die doel van Diskonto Boeke is om ’n nuwe geslag lesers in ’n nuwe Suid-Afrika te kweek. Om die doel te bereik, bied Diskonto Boeke ’n groot verskeidenheid boeke vir die hele gesin. Ons neem dus lettelik die winkel  na die klant deur verkopings te reël by skole en openbare biblioteke. Van die dorpe word tot vier keer ’n jaar besoek. Ons kan dus met reg die “reisende” boekwinkel genoem word wat aan sy klante ’n ongeëewenaarde diens lewer tot en met vandag.

DISKONTO BOEKE doen sake vanaf 1992 en was bekend as die ”SOUT-POT-ONDERNEMING” wat sy produk na die klant neem, eerder as om te wag vir die klant om na hom te kom. Die tevredenheid van klante word ervaar in die groot reaksie wat ons telkens ondervind by ’n dorp as die klante mekaar behoorlik vertrap om eerste te wees om die spesiale aanbiedinge op te raap.

Ons mark bestaan uit die breë lesers publiek, skole en biblioteke. Ons konsentreer daarop om meer by skole te verkoop en vind dat die kinders ons grootste klant is en al meer boeke koop en lees.

Ons erken die belangrikheid van promosie en reklame in die bemarkingsproses en weet dat ’n suksesvolle besoek aan ’n skool of biblioteek afhang van die reklame wat gedoen word.  Die grootste sukses wat ons behaal is om ’n strooibilet te druk en ’n paar dae voor ons  ’n skool besoek word dit aan die kinders uitgedeel of  word dit in ’n biblioteek versprei. Skole sal ook in hulle nuusbrief of sosiale media ouers in kennis stel van ons besoek.

MYLPALE BEHAAL

1993 – 1995:  Wenners van Roodepoort Sakekamer se Onderneming van die Jaar- Kompetisie

1993 – 1995:  Wenners van Suid-Gautengstreek se Onderneming van die Jaar- Kompetisie

1995:             Naaswenner van die Onderneming van die Jaar- Kompetisie

1994 – 1995:  Finalis in Johannesburg Sakekamer se Junior Sakeman van die Jaar

1999:             Wenner van Roodepoort, Suid-Gauteng en landswye wenner van Ou Mutual se Onderneming van die Jaar- kompetisie

 

AVERTENSIES VAN 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                   

 

KOERANT BERIG VAN 1993