Ontdek wat Jesus vir jou voorsien het met Sy Kruisdood Larry Huch (Engelse Titel:  7 Places Jesus Shed His Blood) ISBN 9781919973890 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Elke bladsy van hierdie boek sal jou op ’


Patrick Heron (Engelse Titel:  Beginning of the End, The) ISBN 9781919973812 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   „Dit is ’n donker nag en jy reis in ’n trein vol mense.  Almal lag en drink en geni


Kry Jou Lewe Weer aan die Gang Dan Hooper (Engelse Titel:  Destiny Decisions) ISBN 9781919973692 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit) Jy kan die kuns bemeester om wonderlike besluite te neem - besluite wat jou eindbestemming sa


Bob Sorge (Engelse Titel:  Unrelenting Prayer) ISBN 9781919973326 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Groei in Geloof wat Volhard totdat God 'n Deurbraak gee. Jesus het vir ons die gebed "Doen reg aan my tee


Onuitspreeklike  & Heerlike Blydskap F W Bourne (Engelse Titel:  Nie beskikbaar)   ISBN GEEN R15-00 (posgeld uitgesluit)   *  Billy Bray die dronkaard wat ’n vurige prediker geword het. * 


My Krag en Lewe Bob Sorge (Engelse Titel:  Power of the Blood Approachind God with Confidence) ISBN 9781919973623 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit) DIE BLOED VAN DIE KRUIS reining beter en reinig deegliker as enigiets a


Andrew Murray (Engelse Titel:  Blood of the Cross, The)   ISBN 9781919973869 R50-00 (posgeld uitgesluit)   Ons sal nooit genoeg weet wat die krag van die Bloed van Christus vir ons beteken nie.  Andrew Murray, deur


Andrew Murray (Engelse Titel:  Blood of the Cross, The)   ISBN 9781919973722 R25-00 (posgeld uitgesluit)   Ons sal nooit genoeg weet wat die krag van die Bloed van Christus vir ons beteken nie.  Andrew Murray, deur


Soos vertel deur Jesus Christus Gene Edwards (Engelse Titel:  The Day I was Crucified – as told by Jesus Christ)   ISBN 9781919973210 R25-00 (posgeld uitgesluit)   Daar is ander werke wat vertel van Jesus se kr


Word bevry van die bindings van jou verlede! Richard Young (Engelse Titel:  A Life of Redemption and Destiny)   ISBN 978191997371 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   JY KAN DIE LEWE WEER GENIET!   Joy


S L Brengle (Engelse Titel:  Heart Talks on Holiness)   ISBN 9781919973258 R20-00 (posgeld uitgesluit)   Ja, hierdie boekie was ’n intrument in die Here se hand en Hy het dit gebruik om die heerlike lig van volle s


Bill Roman (Engelse Titel:  I will pour out My Spirit on all flesh: The Church that receives the Lord’s Coming) ISBN 9781919973906 R50-00 (posgeld uitgesluit)   In hierdie tyd is die Heilge Gees besig om uit te roep en


Ken hulle doel Stel hulle krag vry Charles & Annette Capps (Engelse Titel:  Angels) ISBN 9781919973982 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Engele wil betrokke wees in elke gebied van jou lewe: in jou huis,


Deur God se Engele Gelei en Beskerm Michelle Corral (Engelse Titel:  Angels Assigned to You)   ISBN 9781919973616 R20-00 (posgeld uitgesluit)   ENGELE WAT AAN Jóú TOEGEWYS IS! Ja, daar is bepaalde en


Charles Capps (Engelse Titel:  Releasing the Ability of God through Prayer) ISBN 9781919973852 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   God Beantwoord Gebede God se Woord is lewend en kragtig.  Dit is 'n wet in d


Don Nori (Engelse Titel:  The Prayer God Loves To Answer) ISBN 9781919973579 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   GOD WIL BAIE GRAAG JOU GEBEDE BEANTWOORD . . . sonder dat jy hoef te smeek, of met Hom hoef te redenee


Ds. JA Saunders (Engelse Titel:  Geen) ISBN 9781919973463 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   Op die dissipels se versoek dat Jesus hulle moes leer bid, het Hy gesê:  "So moet julle bid."  Daar


Om die vyand te verslaan / Om die leuns en misleiding van die duiwel te oorwin Rick Renner (Engelse Titel:  Spiritual Weapons To Defeat the Enemy: Overcoming the Wiles, Devices and Deception of the Devil) ISBN 9781920698027 Prys:&nb


Hannah Whitall Smith (Engelse Titel:  Christian’s Secret of a Happy Life) ISBN 9781920698003 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   ’n Juweel vir die tyd waarin ons leef! Hannah Whitall Smith het reeds in die v


Openbarings vanuit die hart van God Hephzibah Maritz ISBN 9780620445443 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   So dikwels ontstaan die vraag by ons as gelowiges:  Bestaan die hel werklik?  Sal die Vader-God werklik to


Openbarings oor God se liefde vir Sy bruid Hephzibah Maritz ISBN 9780620428781 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   In Geheime van die hemel ontsluit deel Hephzibah Maritz met haar lesers openbarings oor die hemel wat sy van


Luister na die Stem van God Anita Giovannoni (Engelse Titel:  How to be led by the Spirit of God) ISBN 9781919973388 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Gelei deur die Gees deur Anita Giovannoni is 'n kosbare rig


John Bevere (Engelse Titel:  How you can shut ... the Devils'd Door) ISBN 9781919705217 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Wil jy weet hoe om Satan se wettige toegang tot jou lewe af te sny? Die duiwel is beperk


Alan Mushegan, Jr. (Engelse Titel:  On Purpose!) ISBN 9781919973559 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   Hierdie boek sal jou help om God se doel en plan met jou lewe beter te verstaan. Skrywe Alan Mushegan lei jou st


Rina Engelbrecht (Engelse Titel:  Geen) ISBN 9781919973647 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   Joh. 3:16 is seker een van die bekendste Bybelverse.  "So lief het God die wêreld ..."  Dit is ook


Randy C. Brodhagen (Engelse Titel: The Kindness Factor) ISBN 9781919973753 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)    Hierdie boek sal jou help om jou gedagtes, gesindheid en handelinge teenoor andere te verander.  Jy s


Jim Piper (Engelse Titel:  The Four Essentials of Christianity) ISBN 9781919973593 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Ontwikkel 'n sterk geestelike grondslag vir die toekoms. Daar is vier fundamentele hoekstene


Hephzibah Maritz (Engelse Titel:  Halachah)   ISBN 9780620520737 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   In Halachah, wat in kort beteken: “The way one walks”, beskryf ek die gebeure van die periode wat beg


Evelyn Christenson (Engelse Titel:  Lord, Change Me) ISBN 9781919973340 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Evelyn Christenson het geskryf, "Ek het wonderwerke sien gebeur in die jare wat ek gebid het 'Here, Ve


Hebzibah Maritz (Engelse Titel:  Geen) ISBN 9780620484541 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   Reeds in die vroegherfs daardie jaar het Hephzi se groot winter begin. Eers in die een bors, toe – op die vooraand van


Derek Prince (Engelse Titel:  Shaping History Through Prayer en Fasting) ISBN 9781919973548 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Die koers van regerings en geskiedenis is al gewysig deur die toe doen van Christene wat By


Rebecca Brown (Engelse Titel:  He came to set the captives free)   ISBN 9781919973449 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   Elaine het haar meester - Satan - vir sewentien jaar lank met haar hele hart gedien.  T


Bob Sorge (Engelse Titel:  In His Face) ISBN 9781919973173 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   As jy op geestelike gebied deur diep waters gaan ... As jy worstel om steeds die vuur in jou gebede te hou ... As jy G


Daar is 'n lewe van Vreugde en Oorvloed! Andrew Murray (Engelse Titel:  The Master's Indwelling) ISBN 9781919705118 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   Word u lewe gekenmerk deur mislukkings en teleurstelling


Leer hoe om jou Godgegewe reg te gebruik om in oorwinning te leef Charles Capps (Engelse Titel:  Your Spiritual Authority: Learn to use your Godgiven rights to live in victory) ISBN 9781920698010 Prys:  R50-00 (posgeld uitgeslui


Dr Sandra G Kennedy (Engelse Titel:  Your Robe of Righteousness) ISBN 9781919973999 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   In die boek sal jy die sleutels ontdek vir aanhoudende oorwinning terwyl jy die „ou kleed&ldq


Erwin W Lutzer (Engelse Titel:  When a good man falls) ISBN 9781919973289 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Kan die lewe voortgaan as 'n mens hard geval het? Die sonde kan die beste mense laat struikel - tot s&


Iverna Tompkins (Engelse Titel:  On the Ash Heap with no Answers, later Advancing in the Prophetic. Fire Wind) ISBN 9781919705743 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   Iverna Tompkins diep kragtige waarhede op van di


H T de Villiers (Engelse Titel:  Geen) ISBN 9781919973968 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   In hierdie boek Krag om reg te lewe wil H T de Villiers ons as kinders van God aanmoedig om te groei in die geloof en dat die


Genesing vir Jou Gees, Siel en Liggaam Mary K Baxter met Dr J L Lowery (Engelse Titel:  The Power of the Blood) ISBN 9781919973241 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   Mary K Baxter vertel hier op aangrypende wyse vir


Andrew Murray (Engelse Titel: Prayer Power) ISBN 9781919973760 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Gebed bring ons in lewenskragtige kontak met God wie se liefde, krag en heerlikheid oneindig wonderbaar is.  God begeer


"As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen" (Joh. 14:14) Don Gosset & E.W., Kenyon (Engelse Titel:  The power of your words) ISBN 9781919973746 R50-00 (posgeld uitgesluit)   Ek stem saam dat ek het wat Go


Om God se Wonderwerke Elke Dag te Ontvang Joan Hunter (Engelse Titel:  Power to Heal) ISBN 9781919973678 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   GOD MAAK DIE SIEKES GESOND Joan Hunter openbaar kragtige waarhede aangaa


Tommy Combs (Engelse Titel: Prosper and Be in Heath) ISBN 9781919973913 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Jou seëninge is op die punt om vermenigvuldig te word! Hierdie boek sal jou oë open vir die feit dat Go


Bill Johnson (Engelse Titel:  The Supernatural Power of a Transformed Mind) ISBN 9781919973418 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Jy kán 'n bonatuurlike lewe lei.  'n Aktiewe geestelike lewe behoort


Rebecca Brown, M.D en Danie Yoder (Engelse Titel:  Unbroken Curses) ISBN 9781919973159 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   DIE ANTWOORD Is daar dinge in jou lewe wat jou seën steel? Is jy dalk een van die bai


Die Veiligste Manie om te Leef Dan Hooper (Engelse Titel:  All Out!) ISBN 978191997348 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Ervaar die wonder van volkome toewyding! Jy sal in hierdie belangrike boek ontdek dat &rsq


Merlin Carothers (Engelse Titel:  Prison to Praise) ISBN 9781919973180 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Leer Hom Loof handel nie oor ’n tronk met tralies nie, maar oor omstandighede wat ’n mens net so eff


Rebecca Brown (Engelse Titel:  Prepare for War) ISBN 9781919973456 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   Word ’n oorwinnaar in die stryd teen Satan.  Leer om die gevaarlike New Age-boodskappe van ons tyd te her


God se plan vir geluk en sukses Norman Cawfield (Engelse Titel:  Reconstruccting Your Personality – God’s Plan for Happiness and Success) ISBN 9781919973975 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   ’n Di


Dr. Willie Marais (Engelse Titel:  Geen) ISBN 9781919973432 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   Daar bestaan 'n dringende behoefte by die kinders van die Here aan die oorwinningslewe.  Daar is min dinge wat 


Michelle Corral (Engelse Titel:  Access to the Anointing) ISBN 9781919973586 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Is jy gereed om in die atmosfeer van die hemel te leef?  Dan kán jy nou tot ’n hoër


Die son is op die punt om weer te skyn Liston Page, jnr (Engelse Titel:  How to Survive Your Storm) ISBN 9781919973876 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Hierdie boek sal jou op n belangrike reis neem. Nie slegs sa


  Om Sion van binne in te neem Bob Sorge (Engelse Titel:  Opened from the Inside: Taking the Stronghold of Zion)   ISBN 9781919973883 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Wat was Sion? Sion was ’


Jessie Penn-Lewis (Engelse Titel:  Warfare with Satan, The) ISBN 9781919973937 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Elke kees as daar ’n herlewing in die kerk van God is, is daar ook daarmee saan ’n hernieude


Jou gesag oor jou grootste teënstander Steve Warman (Engelse Titel:  Walking on Dragons) ISBN 9781919973593 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   'n Kragtige boek van die skrywe van DIE TWEEDE KANS. Die te&


Berei die weg voor vir die Nuwe Bedeling wat gaan kom. Rick Joyner (Engelse Titel:  Delivered from Evil Preparing for the Age to Come) ISBN 978191973203 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Voor die einde van tyd


Intentional Living Simon Gordon (Engelse Titel:  Intentional Living) ISBN 9781919973845 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   “o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ’n dor


Mary K. Baxer (Engelse Titel:  A Divine Revelation of Hell) ISBN 9781874862710 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   "Hiervoor is jy gebore: om te skryf en te vertel van die dinge wat Ek jou gewys en vertel het. 


Mary K Baxter (Engelse Titel:  Divine Revelation of the Spirit Realm) ISBN:  9781919705699 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Mary Baxter, die skrywer van die beste verkopers, "Die Openbaring van die Ewigheid


Mary K. Baxter met Dr L J Lowery (Engelse Titel:  A Divine Revelation of Heaven) ISBN 9789781919705323 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)     IN DIE HOOGSTE HEMELE      Na dertig nagte in d


Mary K Baxter (Engelse Titel:  A Divine Revelation of Angels) ISBN: 9781919973128 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   Topverkoper-skrywer Mary Baxter beskryf drome, visioene en openbaringe van engele wat God vir haar ge


Mary K. Baxter met George Bloomer (Engelse Titel:  A Divine Revelation of Prayer) ISBN 9781919973654 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Gebed werk werklik! Baie Christene vra waarom hulle nie sonde en versoekings ka


Jy kan ook genesing ontvang! Mary K Baxter (Engelse Titel:  Divine Revelation of Healing You too, can receive your healing!) ISBN: 9781919973685 Prys:  R60-00 (posgeld uitgesluit)   Ervaar God se Genesende Krag!


Gene Rogers (Engelse Titel:  Growing in Christ) ISBN 9781919705187 Prys:  R15-00 (posgeld uitgesluit)   Op pad na Geestelike Volwassenheid is 'n praktiese, bruikbare boek wat as kaart kan dien op die pad van geesteli


Patrick Goldstone (Engelse Titel: One Perfect Peal) ISBN 9781919973777 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Ons leef in ’n tyd waarin almal desperaat soek na die sin van die lewe.  En óns kinders van God wor


H B Gibbud (Engelse Titel:  Geen) ISBN GEEN  Prys:  R15-00 (posgeld uitgesluit)  


Rick Thomas (Engelse Titel:  Significant Seed - Perpetual Harvest) ISBN 9781919973524 Prys:  R20-00 (posgeld uitgesluit)   Wat jy in jou hart en hande hou,  het reeds die potensiaal om 'n ongelooflike oes voort


Geheim van Finansiële Sukses Danie Reynecke (Engelse Titel:  Sowing for Reaping - more on giving a way of living) ISBN 9781919973104 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Wat hierdie boekie bied is: * 


Paul Collins (Engelse Titel:  Embraced by the Spirit) ISBN 9781919973739 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   "Hierdie belangrike boek is vol geestelike wysheid en bonaturlike waarheid."  - Gary S. Paxt


Charles Capps (Engelse Titel:  The Tongue – A Creative Force)   ISBN 9781919973838 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   WOORDE IS DIE KRAGTIGSTE WAPEN OP AARDE Die woorde wat jy spreek kan vir jou lewe gee


E W Kenyon & Don Gossett (Engelse Titel:  Keys to Receiving God’s Miracles Vol 1) ISBN 9781919973920 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Ons glo in wonderwerke as ons daarvan lees in Die Bybel, maar glo ons we


E W Kenyon & Don Gossett (Engelse Titel:  Keys to Receiving God’s Miracles Vol 2) ISBN 9781919973944 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Ons glo in wonderwerke as ons daarvan lees in Die Bybel, maar glo ons we


Die Geheim van Onvoorwaardelike Liefde Joyce Meyer (Engelse Titel:  Reduce me to Love Unlocking the secret to lasting joy) ISBN 9781919705668 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Herontdek die Krag van Liefde!


Ons lewendige en kragtige God kan ’n nasie bekeer tot Homself Mel Tari (Engelse Titel:  Like a Mighty Wind) ISBN 9781919973708 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   DIE HERLEWING LEEF VOORT Hierdie boek het ve


Geen Wapen Wat Teen Jou Gesmeë Word Sal Slaag Nie Tommy Combs (Engelse Titel:  The Sword of Goliath) ISBN 9781919973494 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Hierdie kragtige boek sal jou geloof bou en jou ook die


Die Beste Lê Nog Voor ... Steve Warman (Engelse Titel:  The Second Try) ISBN 9781919973500 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Moenie Moed Verloor Nie! Die Beste Lê Nog Voor ... Jy sal met die lees


’n Kykie in God se gedagte en weë Charles Slagle (Engelse Titel:  From the Father’s Heart: a glimpse of God’s nature and ways) ISBN 9781919973043 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Hierdie int


’n Uitnodiging tot Vriendskap Charles Slagle (Engelse Titel:  From the Father’s Heart: Volume 2 – An invitation to Friendship) ISBN 9781919973050 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   God is ons Skepp


Rich Thomas (Engelse Titel:  Capturing the Mind of God - A Life-Changing Vision of your Future) ISBN 1919973478 Prys:  20-00 (posgeld uitgesluit)   ’n Verrassende openbaring wat jou sal help om te sien "s


Hoe hanteer ek dit? Bob Sorge (Engelse Titel:  Dealing with the Rejection and Praise of Man) ISBN 9781919973203 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   Verwerping.  Baie van ons is al verpletter deur die vernietigen


Rina Engelbrecht (Engelse Titel:  None) ISBN 9781919973777 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   VLUG VAN DIE DUIF kyk na die verhaal van Jona en watter boodskap dit vandag vir ons inhou. Jona beteken duif. 


Andrew Murray (Engelse Titel:  Spirit of Christ, The) ISBN 9781920698034 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Andrew Murray gee duidelike riglyne oor hoe die kind van God toegang kan kry tot die volheid en seën van


Andrew Murray (Engelse Titel:  Geen) ISBN 9781919973425 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)     Dit is God se wil dat elkeen van Sy kinders met die Heilige Gees vervul sal word.  Geen Christen, geen gemeente en


Ernest J. Gruen (Engelse Titel:  Freedom to Choose) ISBN 9781919973401 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   "Vryheid om te kies gee vir elkeen wat graag 'n oorwinnende geesvervulde lewe wil lei, 'n uitweg wa


Ontdek die Verskeidenheid Lewensveranderde Doelwitte Daarvan Joy Dawson (Engelse Titel:  The Fire of God) ISBN 9781919973371 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)     Ten einde die waarhede van God se karakter te ve


Die weg tot Bevryding Liberty Savard (Engelse Titel:  Shattering Your Strongholds: Freedom From your struggles) ISBN 9781919973807 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   *  God wil geen goeie ding van jou weer


HA Maxwell  Whyte (Engelse Titel:  The Power of the Blood) ISBN 9781919973562 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   "En hulle het hom oorwin deur die Bloed van die Lam, en deur die woord van hulle getuienis, en


E.W. Kenyon & Don Gossett (Engelse Titel:  Words that move Mountains) ISBN 9781919973661 Prys:  R50-00 (posgeld uitgesluit)   Ervaar God se Krag "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - 


Warren W. Wiersbe (Engelse Titel:  Be Encouraged) ISBN 9781919973364 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)   ONS IS BEKOMMERD  . . . maar nie ontmoedig nie, ons is verward, maar nie wanhopig nie, vervolg maar nie verla


Hoe om uit die kettings van geestelike onvolwassenheid los te kom en in Christus volwasse te word. Warren W. Wiersbe (Engelse Titel:  Be Mature) ISBN 9781919973333 Prys:  R25-00 (posgeld uitgesluit)    Om wede